Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o unieważnieniu postępowania

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku z trwającymi pracami obejmującymi zadanie: „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze” w tym:1. Zagospodarowanie wewnętrznego wystroju budynku CKiS zgodnie z opracowanym projektem wizualnym  2. Naprawa dachu nad Alhambrą oraz tarasu”.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.

Zawiadomienie o unieważnieniu

15 listopada 2021
Czytaj więcej o: Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) pn: „Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku z trwającymi pracami obejmującymi zadanie: „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze” w tym:1. Zagospodarowanie wewnętrznego wystroju budynku CKiS zgodnie z opracowanym projektem wizualnym  2. Naprawa dachu nad Alhambrą oraz tarasu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert

15 listopada 2021
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 201 r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” którego przedmiotem jest „Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku z trwającymi pracami obejmującymi zadanie: „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze” w tym:                     1. Zagospodarowanie wewnętrznego wystroju budynku CKiS zgodnie z opracowanym projektem wizualnym  2. Naprawa dachu nad Alhambrą oraz tarasu”. 

Odpowiedzi do zapytania oferenta

10 listopada 2021
Czytaj więcej o: Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia