Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegóły w załączniku.

Kwota zamówienia

28 października 2021
Czytaj więcej o: Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00239989/01

Data ogłoszenia: 2021-10-21

Termin składania ofert: 2021-10-28 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-10-28 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-11-28

Opublikowane ogłoszenie

SWZ

Załącznik 1 formularz ofertowy

Załącznik 2 oświadczenie wykluczenie

Załącznik 3 grupa kapitałowa

Załącznik 4 wiedza i doświadczenie

Załącznik 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik 6 wzór umowy

 

21 października 2021
Czytaj więcej o: Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Szczegółowe informacje w załączniku.

zawiadomienie o unieważnieniu

15 października 2021
Czytaj więcej o: Informacja o unieważnieniu postępowania