Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

21 października 2021

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00239989/01

Data ogłoszenia: 2021-10-21

Termin składania ofert: 2021-10-28 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-10-28 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-11-28

Opublikowane ogłoszenie

SWZ

Załącznik 1 formularz ofertowy

Załącznik 2 oświadczenie wykluczenie

Załącznik 3 grupa kapitałowa

Załącznik 4 wiedza i doświadczenie

Załącznik 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik 6 wzór umowy

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
Data utworzenia:2021-10-21
Data publikacji:2021-10-21
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Kaźmierczak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Kaźmierczak
Liczba odwiedzin:223