Jesteś tutaj: Start / Przetargi

Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

2021-11-10

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 201 r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” którego przedmiotem jest „Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku z trwającymi pracami obejmującymi zadanie: „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze” w tym:                     1. Zagospodarowanie wewnętrznego wystroju budynku CKiS zgodnie z opracowanym projektem wizualnym  2. Naprawa dachu nad Alhambrą oraz tarasu”. 

Odpowiedzi do zapytania oferenta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-11-08

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze

Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego

2021-11-03

Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku z trwającymi pracami obejmującymi zadanie: „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze” w tym: 1. Zagospodarowanie wewnętrznego wystroju budynku CKiS zgodnie z opracowanym projektem wizualnym  2. Naprawa dachu nad Alhambrą oraz tarasu”.

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawy PZP na dostawę z montażem pn.: „Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku z trwającymi pracami obejmującymi zadanie: „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze” w tym: 1. Zagospodarowanie wewnętrznego wystroju budynku CKiS zgodnie z opracowanym projektem wizualnym  2. Naprawa dachu nad Alhambrą oraz tarasu”.

 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00255981/01

Data ogłoszenia: 2021-11-03

Termin składania ofert: 2021-11-15 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-11-15 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-12-14

 

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy

Załącznik nr 6 do SWZ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Kultury i Sztuki
Data utworzenia:2019-07-10
Data publikacji:2019-07-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:16128