Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

Przetargi

Zapytanie ofertowe

2021-11-25

Zakup i  dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Centrum Kultury i Sztuki
w Skierniewicach

Zapytanie ofertowe karty przedpłacone 2021

Zapytanie ofertowe załącznik nr 2

Informacja o unieważnieniu postępowania

2021-11-15

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku z trwającymi pracami obejmującymi zadanie: „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze” w tym:1. Zagospodarowanie wewnętrznego wystroju budynku CKiS zgodnie z opracowanym projektem wizualnym  2. Naprawa dachu nad Alhambrą oraz tarasu”.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.

Zawiadomienie o unieważnieniu

Informacja z otwarcia ofert

2021-11-15

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) pn: „Remont i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych na statutową działalność CKiS w związku z trwającymi pracami obejmującymi zadanie: „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców Skierniewic w kulturze” w tym:1. Zagospodarowanie wewnętrznego wystroju budynku CKiS zgodnie z opracowanym projektem wizualnym  2. Naprawa dachu nad Alhambrą oraz tarasu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Kultury i Sztuki
Data utworzenia:2019-07-10
Data publikacji:2019-07-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:23128