Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 

Do pobrania:

21 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje, że w wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

 

6 lipca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wynikach przetargu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z ogłoszenia ofert

Dnia 02.07.2020 godz 10:30 w Kinoteatrze Polonez Skierniewicach ul. Wita Stwosza 2/4 96-100 Skierniewice miało miejsce otwarcie ofert na 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Remont i doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki” realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj
Część I – Remont pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki
Część II – Doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki 

Do pobrania dokument:

Informacja z otwarcia ofert

2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert