Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja z otwarcia ofert

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) przekazuje informację z otwarcia ofert. Szczegóły w załączniku.  

2021_przetarg_projektor_cyfrowy_informacja_z_otwarcia

8 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegóły w załączniku.

2021_przetarg_projektor_cyfrowy_informacja_kwota_zamowienia

8 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach".

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach".

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00023436/01

Data ogłoszenia: 2021-03-26

Termin składania ofert: 2021-04-08 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-05-07

 Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty w załącznikach. 

1. Opublikowane ogłoszenie 

2. SWZ

3. Załącznik 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik 2 - oświadczenie wykluczenia

5. Załącznik 3 - grupa kapitałowa

6. Załącznik 4 - widza i doświadczenie

7. Załącznik 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego

8. Załącznik 6 - wzór umowy

 

26 marca 2021
Czytaj więcej o: Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach".