Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU na usługi z zakresu działalności kulturalnej realizowanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1129 z późn. zm.) 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu -ŚKOiW

 

 

6 lipca 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W BUDYNKU CENTRUM KULTURY I SZTUKI „PIWNICA U ARTYSTÓW”
W SKIERNIEWICACH UL. REYMONTA 33, 96-100 SKIERNIEWICE

NA PROWADZENIE PUNKTU GASTRONOMICZNEGO  I KULTURALNEGO

Ogłoszenie -Piwnica u Artystów

Załącznik nr 1. - Plan pomieszczeń

Załącznik nr 2. - Projekt umowy

Załącznik nr 3. - Formularz ofertowy

30 maja 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
pn.: „USŁUGA OCHRONY, OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA CENTRUM KULTURY I SZTUKI
W SKIERNIEWICACH”

unieważnienie postepowania

12 stycznia 2022
Czytaj więcej o: INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA