Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00226144/01

Data ogłoszenia: 2021-10-08

Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-11-13

 

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty w załącznikach. 

Opublikowane ogłoszenie

 SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykluczenia

Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 - Wiedza i doświadczenie

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

8 października 2021
Czytaj więcej o: Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tDz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Szczegółowe informacje w załączniku. 

zawiadomienie_o_unieważnieniu

7 października 2021
Czytaj więcej o: Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana w SWZ

1 października 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia