Jesteś tutaj: Start / Przetargi

Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja z otwarcia ofert

2021-10-28

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) przekazuje informację z otwarcia ofert. Szczegóły w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

2021-10-28

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegóły w załączniku.

Kwota zamówienia

Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

2021-10-21

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00239989/01

Data ogłoszenia: 2021-10-21

Termin składania ofert: 2021-10-28 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-10-28 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-11-28

Opublikowane ogłoszenie

SWZ

Załącznik 1 formularz ofertowy

Załącznik 2 oświadczenie wykluczenie

Załącznik 3 grupa kapitałowa

Załącznik 4 wiedza i doświadczenie

Załącznik 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik 6 wzór umowy

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Kultury i Sztuki
Data utworzenia:2019-07-10
Data publikacji:2019-07-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:16127