Jesteś tutaj: Start / Przetargi

Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o unieważnieniu postępowania

2021-10-15

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Szczegółowe informacje w załączniku.

zawiadomienie o unieważnieniu

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

2021-10-15

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegóły w załączniku.

 

Informacja o kwocie zamówienia

Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

2021-10-08

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00226144/01

Data ogłoszenia: 2021-10-08

Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-11-13

 

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty w załącznikach. 

Opublikowane ogłoszenie

 SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykluczenia

Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 - Wiedza i doświadczenie

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Kultury i Sztuki
Data utworzenia:2019-07-10
Data publikacji:2019-07-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:16124