Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Cyfryzacja sali nr 1 w Kinoteatrze POLONEZ

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu do projekcji cyfrowej w
standardzie DCI wraz ze szkoleniem pracowników, dla Kinoteatru Polonez w Skierniewicach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści Załącznika Nr 1 do SWZ oraz w istotnych
postanowieniach przyszłej umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ;

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f0a793e-6912-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SWZ -umowa (PROJEKT)

Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie art. 125 ust. 1

Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie o aktualności ośw art. 125 ust. 1

Załącznik nr 5 do SWZ wykaz dostaw

Załącznik nr 6 do SWZ wykaz osób

Załącznik nr 7 do SWZ zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów

Załącznik nr 8 do SWZ grupa kapitałowa

Załącznik nr 9 do SWZ oświadczenie art. 117 ust. 4

 

 

12 października 2023
Czytaj więcej o: Cyfryzacja sali nr 1 w Kinoteatrze POLONEZ

Ogłoszenie

UPRZEJMIE INFORMUJEMY O DOKONANIU WYBORU OFERENTA W WYNIKU OGŁOSZENIA O NABORZE PISEMNYCH NIEOGRANICZONYCH OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W BUDYNKU CENTRUM KULTURY I SZTUKI „PIWNICA U ARTYSTÓW”
W SKIERNIEWICACH UL. REYMONTA 33, 96-100 SKIERNIEWICE

NA PROWADZENIE PUNKTU GASTRONOMICZNEGO I KULTURALNEGO

21 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi z zakresu działalności kulturalnej realizowanym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1129 z późn. zm.)

 

Usługa związana z działalnością kulturalną dedykowaną organizacji Imprezy na scenie w Parku Miejskim w Skierniewicach

 pn:” 45. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw”
organizowane w Skierniewicach, w terminie 10-11 września 2022 roku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

19 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA