Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

www.cekis.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30,

https://stacjacentrum.cekis.pl/  

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30,

www.akademia.cekis.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30,

kino.cekis.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30,

www.radiorsc.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30,

www.rockmayfestival.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strony internetowe zostały sprawdzone przez walidator  https://inspect.userway.org/  i zgodnie z informacjami są  częściowo zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

 - Na wszystkich wymienionych strona została zainstalowana wtyczka USERWAY zapewniająca rozwiązania w zakresie dostępności witryn internetowych dla zgodności z ADA i WCAG,

Serwisy WWW wyposażone są w mechanizm umożliwiający uruchomienie ich w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących),

Serwisy WWW udostępniają mechanizm czterostopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie,

Serwisy WWW zawierają wyróżnienie wizualne linków,

 - Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki

 - W przypadku problemów z cyfrową dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Norbert Kupny [email protected] oraz [email protected] . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 570 414 155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 - Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek główny CKIS Reymonta 33

 1. Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Reymonta;
 2. Do wejścia do budynku prowadzą schody, szeroki podjazd oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach;
 3. Para szerokich drzwi  otwieranych manualnie;
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 6. W budynku jest winda dojeżdżająca na wszystkie kondygnacje;
 7. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia prócz pomieszczeń technicznych;
 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wszystkich piętrach;
 9. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 11. W budynku nie jest zainstalowana pętla indukcyjna;
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Akademia Twórczości

 1. Do budynku prowadzi wejście od ul. Józefa Piłsudskiego;
 2. Do wejścia do budynku prowadzą schody na piętro, brak jest pochylni lub windy dla niepełnosprawnych;
 3. Drzwi jednoskrzydłowe otwierają się manualnie;
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 6. Do pomieszczeń Akademii Twórczości nie prowadzi winda dla niepełnosprawnych;
 7. Brak toalety dla niepełnosprawnych;
 8. Przy budynku znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnej;
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Klubu Konstancja

 1. Do budynku prowadzą wejścia od ul. Kopernika, od strony przychodni oraz od skweru;
 2. Do wejścia do budynku prowadzą schody na piętro, brak jest pochylni lub windy dla niepełnosprawnych;
 3. Drzwi jednoskrzydłowe otwierają się manualnie;
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 6. W budynku nie ma windy;
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze;
 8. Przy budynku znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnej;
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Kinoteatru Polonez

 1. Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Wita Stwosza;
 2. Do wejścia do budynku prowadzą schody, podjazd oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózkach;
 3. Para drzwi jednoskrzydłowych otwiera się manualnie;
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 5. Wejście do strefy sal kinowych jest zabezpieczone bramkami;
 6. W budynku znajduje się platforma dla osób na wózkach prowadząca na pierwsze piętro do strefy sal kinowych;
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze;
 8. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnej;
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Radia RSC

 1. Do budynku prowadzą wejścia – szeroki wjazd  zlokalizowany od ul. Sobieskiego;
 2. Do wejścia do budynku prowadzi nieutwardzony podjazd, do wejścia nie ma schodów;
 3. Drzwi jednoskrzydłowe otwierają się manualnie, przy wejściu znajduje się domofon;
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 6. W budynku nie ma windy, od razu za wejściem są schody na kondygnacje;
 7. Osoba na wózku korzysta z pomocy personelu lub jest obsługiwana przy drzwiach;
 8. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych;
 9. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, brak na nim miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych;
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 11. W budynku niema pętli indukcyjnej;
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Deklaracja dostępności strony BIP 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.cekis.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

- Strony internetowe zostały sprawdzone przez walidator  https://wave.webaim.org/  i zgodnie z informacjami są  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

- Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

- Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

- Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

- Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
- Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

- Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

- W przypadku problemów z cyfrową dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Norbert Kupny, [email protected] oraz [email protected] . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 570 414 155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Centrum kultury i Sztuki w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 33
Tel. 46 833 24 12

E-mail: [email protected]

 - Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
Data utworzenia:2021-03-30
Data publikacji:2021-03-30
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Kaźmierczak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Kaźmierczak
Liczba odwiedzin:2049